Συμβουλές Συντήρησης

Για την αδιάλειπτη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας θα πρέπει να :

 

 

·        Χρησιμοποιείται σταθεροποιητή τάσης (UPS)

·        Εγκαταστήσετε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα antivirus

·        Να γίνεται συχνός έλεγχος για εντοπισμό ιών στο σύστημα μας

·        Να γίνεται εσωτερικός καθαρισμός καθώς και έλεγχος καλής λειτουργίας

·        Να γίνεται συχνή λήψη αντιγράφων ασφαλείας